PLÁN ČINNOSTI na školní rok 2018/19

17.12. 2018 22:12

CELOROČNĚ mimo prázdniny

  1. každý týden schůzka vlčat, světlušek, skautů a skautek.
  2. jednou měsíčně výprava jedno nebo dvoudenní nebo na celý víkend.
  3. hudební skupina-každý týden minimálně 1x
  4. dále:
  5. velké akce
  6. program Kořeny

Setkání středisek okresu Písek říjen 2018
Prácheňské muzeum s průvodcem pro skauty a skautky a Sladovna pro vlčata a světlušky 10.11.2018
Skautská humanitární sbírka pro potřebné listopad 2018-odpadá
Dílna adventních věnců děvčata 25.11.2018
-ženy 1.12.2018
Vánoční okresní besídka+ples 15.12.2018
Středisková vánoční vigilie 17.12.2018
Adventní setkání+stavění Betléma 4.neděle adventní 2018
Skautské zpívání pod stromečkem na V. náměstí středa před Vánocemi 2018
Půlnoční pro písecké děti (spoluorganizace, hudba) 24.12.2018
Betlémské světlo s hudbou a pohoštěním pro příchozí (kostel Povýšení sv. Kříže a sv. Václava) 24.12.2018
Štědrovečerní vytrubování se zpěvem v noci 24.12.2018
Silvestrovský výstup na Mehelník-spolupořadatelství 31.12.2018
Tříkrálová sbírka 7.1.2019
Techmánie Plzeň leden 2019
Policejní muzeum v Praze na Karlově+Vyšehrad únor 2019
Výprava Písecké hory březen 2019
Připomínka narozenin TGM u pomníku v Hůrkách 7.3.2019
Svojsíkův závod duben 2019
Oslava skautského svátku sv.Jiří 22.4.2019
Dílna dárků k Svátku matek 6.5.2019
Závody dračích lodí-stavění zázemí pro účastníky květen 2019
Výprava-varianta pro R+R: letiště Soběslav. Pro ostatní, ev. pro všechny dvoudenní výprava s přespáním na Medenici květen 2019
2 denní lodičky ze Sušice do Písku červen 2019

VELKÉ AKCE

Letní tábor střediskový Hromová jedle prvních 14 dní čevence 2019

PROGRAM KOŘENY

Je určen pro širokou píseckou veřejnost, zaměřený na budování a udržování kulturně-historické identity:
Koncert k Svátku matek: 12.5.2019
Adventní koncert nebo divadlo: advent 2019

Autor: -administrator-