Program oddílů střediska Gáhál kolem Vánoc 2019

18.12. 2019 21:09
Jako každý rok, i letos kolem Vánoc se naše středisko bude účastnit mnoha akcí. Zde je jejich stručný přehled.

Skautské Zpívání u vánočního stromu na Velkém náměstí 19.12.2019 -tentokrát nezvykle ve čtvrtek, v 16 hod. (pořádá středisko Šipka). Účast doporučujeme, ale vzhledem k řadě dalších akcí chápeme, že je to náročné. Z naší strany nijak neorganizujeme.
Skautská vánoční besídka-skauti okresu Písek, v pátek 20.12.2019 od 17 do 19 hod. v Divadle pod čarou v Tyršově ulici. Podílíme se jako spoluorganizátoři a besídku vánoční hrou. Zde prosíme o co největší účast, ti, kteří hru nacvičují, přijďte pochopitelně VŠICHNI, v 16 hod. Účast v kroji, herci a zpěváci ve hře kostýmy dle domluvy při nacvičování.
V neděli 22.12.2019 stavíme po rorátech (od 10:30) velký betlém v kostele Povýšení sv. Kříže (cca od 11:30 hod.). K tomu svařák, dětský punč, perníčky…Všichni jsou srdečně zváni.
Služba u betlémského světla u živého betléma u děkanského kostela v neděli 22.12.2019 od 13 do 17 hod. Podílí se všechna písecká střediska, každé 1 hodinu. Jsou třeba 2-3 skauti či skautky-domluvíme na schůzce.
Betlémské světlo- jako obvykle na Štědrý den od 10 do 12 hodin. Děvčata v kostele Povýšení sv. Kříže, kluci u sv. Václava. Sraz všech v 9:45 hod. před klubovnou. Skautské šátky přes oblečení+kluci lampičku nebo láhev se svíčkou (kluci chodí po domech na Václavském předměstí).
Dětská „půlnoční“- na Štědrý den v 16 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže na Velkém náměstí.
Výstup na Mehelník- 31.12.2019. Podílíme se jako spolupořadatelé, jinak však pro oddíly nijak neorganizujeme- účast individuální. Bližší info budou v novinách, ev. SMS.
Tříkrálová sbírka- při prvních schůzkách po Vánocích- 6.ledna 2020. Kdo máte, vezměte si královský plášť, ev. korunu, nějaké oblečení budeme mít i pro ty, co nic nemají.

Autor: -administrator-