Činnost střediska Gáhál v době epidemie Covid-19

1.6. 2020 20:18
22.5.2020 došly první instrukce ústředí Junáka k „Manuálu k letním táborům 2020“ MZd ČR. Byly hodně neurčité,odrážely něco kolem 400 dotazů které přišly na ústředí k tomuto dokumentu pro jeho značnou nejasnost. Bylo slíbeno, že do 29.5.2020 proběhnou jednání s příslušnými orgány MZd a org. jednotkám bude poslán výstup s těchto jednání. Protože dosud (31.5.) nic nedošlo a ani na skautské křižovatce se nic nového k věci neobjevilo, musíme vyjít z toho, co je dosud k dispozici:

Skautské schůzky

Stále platí povinnost zachovávat 2-metrové odstupy. Nelze ani venku zajistit. Odstupy nejsou povinné při výletech na kole a na lodičkách. Proto uspořádáme v 8.6. schůzku skautů a skautek na kolech a 20. června celodenní plánovanou výpravu na lodičkách po Otavě ze Strakonic do Písku. S vlčaty a světluškami bohužel nelze uskutečnit. Další schůzky budou až po prázdninách.

Další akce

Již měsíc je obnoveno hraní skautů a skautek v kapele (tvoři její podstatnou část), která doprovází nedělní bohoslužby v klášterním kostele, ev. křtiny a svatby (ty v kostele děkanském). Kdo by se chtěl připojit, bude vítán (zejména zpěvačky a zpěváci).

Letní tábor

Platí řada omezení a komplikací proti způsobu vedení tábora , na který jsme za léta zvyklí.
Kuchyň musí mít svoje vlastní WC s umývárkou + další umývárku na ostatní hygienu. Stejný požadavek je na izolační stan (tedy již 4 latriny na táboře). V kuchyni se nesmí zdržovat nikdo jiný než obsluha kuchyně. Služba musí kuchyni opustit v okamžiku, kdy začne tepelná úprava stravy. Obsluha kuchyně a vedoucí nemají opouštět po celou dobu trvání tábor.
Na akce během tábora (výpravy z tábora) se důrazně nedoporučuje použít autobus nebo vlak.
Koupání: důrazně se nedoporučuje použít veřejná koupaliště nebo bazény. Koupání ve volné přírodě (náš případ) jen na vlastní nebezpečí.
Při onemocnění jediného frekventanta tábora Covidem-19 se celý tábor v ten den ruší.
Organizace letního tábora má tolik omezení, ev. možných komplikací z nich vyplývajících, že se středisková rada rozhodla se pořádání letošního letního tábora vzdát.
Padaly úvahy o vynahrazení letního tábora nějakou pěknou výpravou na prodloužený víkend, např. Alpy, nebo nějaká atraktivní destinace v Čechách, ale vzhledem k důraznému doporučení ústředí na dopravu skautů nepoužívat autobus či vlak to zatím do další změny  rozvolnění opatření proti koronaviru není aktuální. Situaci ale budeme sledovat.

Současná situace nás, stejně jako děti a jejich rodiče, velmi mrzí. Myslíme si ale, zvlášť vzhledem k současné nejistotě (ani ústředí Junáka neví přesně co a jak v této chvíli lze nebo nelze), že by nebylo dobře věc lámat přes koleno a cokoli organizovat za každou cenu.

Oddíl Klubíčko - Skály

Výše uvedené informace se týkají oddílů, které působí přímo v Písku, t.j. 12. klučičí a 2 dívčí. Přesné informace o případné realizaci závěru letošního školního roku oddílu Klubíčko ve Skalách u Protivína si, prosím, vyžádejte od tamějších vedoucích. Případně, pokud budou dodány, budou zde taktéž zveřejněny.

Autor: -administrator-