Poznávací vycházka

3.3. 2021 15:15
V posledních měsících jsme často svědky naléhání na obranu našich evropských hodnot, které jsou pod tlakem lidí přicházejících do Evropy z jiných částí světa, které mají hodnoty, jež jsou s našimi neslučitelné. To je jistě správný postoj, ale víme, které jsou ty naše hodnoty? Evropská civilizace se zrodila a stojí na tradici antické a na ní navazující židovsko-křesťanské, ať už si toho jsme vědomi nebo ne.

Skauti píseckého střediska Gáhál pro písečáky připravili vycházku po trase Sportovní stezky v lese Amerika. Formou testu Vás na 18 stanovištích seznámí s nejdůležitějšími reáliemi a událostmi Velikonoc-hlavních křesťanských svátků. Bude pro Vás připraveno od soboty 6.3.2021.

Autor: -administrator-