Test k poznávací vycházce

14.3. 2021 18:24
Test-vycházka, který jsme připravili pro píseckou veřejnost, nevydržel ani první víkend poté, co byl instalován. Vandalové ho zcela zdemolovali. Přinášíme jeho on-line podobu pro zájemce.

Správné odpovědi:

1) b 2) c 3) a 4) c 5) a 6) b 7) c 8) a 9) a 10) c 11) b 12) c 13) a 14) c 15) a 16) a 17) b 18) b

1. Křesťanské Velikonoce se slaví na památku:

a) vyjití Židovského národa z Egyptského zajetí
b) smrti a vzkříšení Ježíše Krista
c) požáru Říma o veliké noci na počátku měsíce března za panování císaře Nerona

2. Dnem odpočinku pro Židy byla:

a) neděle
b) středa
c) sobota

3. Dnem, kdy se nic nedělá je v naší civilizaci neděle, a sice :

a) na památku toho, že v den po sobotě vstal Ježíš z mrtvých
b) protože tomu tak bylo vždycky
c) protože podle Bible má být jednou za sedm dní neděle

4. Ježíš byl:

a) Řek
b) Říman
c) Žid

5. Ježíš žil :

a) v Nazaretě
b) v Ramaláhu
c) v Římě

6. Ježíšovi rodiče se jmenovali:

a) Zachariáš a Anna
b) Josef a Maria
c) Romeo a Julie

7. Známý citát "Ecce homo" pochází ze situace:

a) císař Tiberius ukazuje na popravené gladiátory ze Spartakova povstání, aby dal najevo, jak dopadne každý, kdo se proti němu postaví
b) Caesar ukazuje římanům krásnou Kleopatru
c) Pilát ukazuje Židům zbičovaného vyčerpaného a potupeného Krista

8. Umýt si nad někým ruce, tedy pokrytecky se distancovat od někoho, komu mohu pomoci, a vydat ho někomu či něčemu napospas, známe z příběhu:

a) Ježíše, nad námž si umyl ruce Pilát, aby ho mohl vydat k popravě Židům.
b) Petra, nad nímž si umyla ruce služka, aby ho mohla vydat strážím
c) Mistra Jana Husa, nad nímž si umyl ruce císař Zikmund, aby mohl odcestovat do Kostnice

9. Ježíš učil:

a) milovat Boha ze vší své síly a bližního jako sebe sama
b) nestarat se o to, co mě nepálí
c) kdo není s námi, je náš nepřítel

10. Ježíš také učil své učedníky a tak i nás:

a) nejezte v pátek maso
b) nenechte se nikým vyprovokovat
c) nestarejte se příliš o zítřejší den, váš nebeský Otec ví, co potřebujete

11. Jméno Ježíšova přítele, který ho zradil, se stalo přímo symbolem zrady. Jmenoval se:

a) Lukáš
b) Jidáš
c) Matouš

12. 30 stříbrných:

a) je směnný kurs 1 římského ásu v Ježíšově době
b) bylo vstupné do římských lázní v Cesarei, luxusním letovisku tetrarchy Heroda Antipy
c) za 30 stříbrných zradil Jidáš Ježíše židovské veleradě

13. Kdo hořce zaplakal:

a) Petr, po té co Ježíše 3x ze strachu zapřel
b) Pavel, protože se mu nepodařilo Ježíše potkat
c) Jarda Jágr, protože přišel pozdě na velikonoční bohoslužby

14. Ježíš byl ukřižován v pátek. Ve velké části světa je tento den dnem pracovního klidu, u nás nyní také, i ve škole máme volno. Na památku Ježíšovy smrti tomuto dni říkáme:

a) Smutný pátek
b) Křížový pátek
c) Velký pátek

15. Nejsvátečnější dny Velikonoc a období těsně před nimi se nazývají:

a) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Hod Boží velikonoční
b) Modré pondělí, Smutný pátek, Vzkříšení a Hod Boží
c) Popeleční středa a Smrtná neděle

Ježíš , tak jak vyznávají křesťané:

a) třetího dne vstal z mrtvých
b) 5x upadl na křížové cestě vysílením
c) po 40 dnech postu v Negevské poušti přišel do Kány galilejské a oddal tam ženicha a nevěstu

17. Nejznámějšími Ježíšovými apoštoly a zakladateli Církve byli:

a) František a Josef
b) Petr a Pavel
c) Augustin a Ambrož

18. Turínské plátno:

a) neexistuje
b) existuje a je možná plátnem, do kterého bylo zabaleno mrtvé Ježíšovo tělo, ale neví se to jistě
c) existuje a je památkou na známého turínského kněze Dona Bosca


Autor: -administrator-