Letní tábor skautského střediska Gáhál

24.8. 2022 20:53
Mezi 2. a 16. červencem 2022 proběhl letní tábor píseckého skautského střediska Gáhál na louce U Hromové jedle poblíž obce Kluky. Tábor jako obvykle postavili na zelené louce dospělí vedoucí a skauti a skautky střediska v sobotu 2.7. a v neděli mohla před obědem najet vlčata a světlušky.

Tábor dnes vedou až na výjimky vesměs odchovanci střediska, kteří před lety začínali v našich oddílech jako vlčata a světlušky- od vedoucí tábora, přes jejího zástupce (převážně pro technické věci), zdravotnici tábora až po vedoucí táborových programů, které jsou zvlášť pro skauty a skautky a zvlášť pro vlčata a světlušky. Letos jsme zvolili společné téma Harryho Pottera a školy v Brada- vicích, a tak mohla být část programu společná pro všechny. Každá z bradavických kolejí (Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel) měla svoji barvu školní kravaty, podle které se jejich členové snadno rozeznávali. Program vrcholil pro malé objevením Tajemné komnaty a pro velké volbou ředitele školy v Bradavicích (každá kolej měla hlasovací možnosti podle bodů, které si vydobyla během jednotlivých disciplin v průběhu tábora).
Během tábora měla vlčata a světlušky celodenní výpravu na Živec a do okolí, skauti a skautky pak na naše bývalé tábořiště u Jetětic, kde byli překvapeni rozsahem devastace okolního lesa kůrovcem.
Tábor pro vlčata a světlušky je jen 8 denní, návštěvy, aby nebyl rušen program, nejsou povoleny. Skauti a skautky mají pobyt 15 denní. V neděli uprostřed tábora je odpoledne vyhrazeno pro návštěvy a v podvečer pro polní mši, které se návštěvy, pokud mají zájem, mohou zůčastnit.
Jako každý rok soutěžila vlčata a světlušky o prestižní 3 bílé tesáky a 3 kapky rosy a skauti a skautky o stejně prestižní 3 orlí pera. I letos byli úspěšní jak mezi mladšími tak staršími skauty a skautkami.
Na začátku srpna proběhl ještě letní tábor oddílu Klubíčku.
Po prázdninách začínáme opět v pondělí 12. září v 16:30

Autor: -administrator-