O nás - 1. pokračování

V r.1995 byla založena nová, samostatná větev 12.oddílu- Bobři a později i 2.oddílu-Ještěrky. V roce 2001 a 2002 byl učiněn pokus spojit oba 12.oddíly pod jedno vedení. Byl neúspěšný. Přinesl pouze administrativní problémy, pocity nevůle z nedodržování dohodnutých postupů, z našeho úhlu pohledu pozitivního nic. Tradice obou oddílů byly v té době již příliš rozdílné a vzdálené. Navíc samotná „družina Bobrů“ měla v těch letech mezi 50-60, obě dvanáctky dohromady kolem 90 členů.

Léta po přelomu letopočtu byla ve znamení dozrání zakladatelské generace Bobrů z vlčat ve skauty a jejich úspěchů ve Svojsíkově závodě. V letech 2003 a 2005 Bobři vyhráli jeho krajské kolo (v r.2003 dokonce jejich další hlídka navíc obsadila pěkné 4.místo) a měli neopakovatelnou příležitost zúčastnit se celostátního kola závodu nejprve v Brumově-Bylnici a pak v Lanškrouně. V roce 2018 vyhrála naše vlčata okresní kolo Závodu vlčat a světlušek a umístila se na krásném 3. místě v kole krajském. Světlušky ve stejném roce obsadily 2. misto v okresním kole. Snad navazujeme na úspěšnou éru.

V roce 2008, kolem rušení ORJ v Písku a nutných organizačních změn v životě píseckých skautských středisek došlo k zásadním názorovým rozdílům jak dál. Nová vůdkyně střediska i široké vedení Bobrů a Ještěrek vidělo jediné, co nejméně konfliktní řešení v tom, že nechceme být příčinou sporů, při příští registraci se ve 2.středisku již nebudeme registrovat a o záležitostech střediska necháme rozhodovat zbylé činovníky tak, jak si oni budou přát.

Spolu s nově vzniklým oddílem oldskautů jsme tedy vytvořili středisko Gáhál. Název znamená „místo setkávání“. Hlásíme se ke svým starým kořenům, v r.2009 jsme pozvali na přednášku Křesťanské akademie do Písku prvního vůdce 12.oddílu F.Filipa. Akce měla velkou návštěvnost (plný sál) a měla –zejména díky Františkově nezdolné vitalitě- velmi živý a zajímavý průběh.

Tři základní pricipy skautingu- povinnost k Bohu, bližním a sám k sobě- interpretujeme v křesťanském duchu. Do našich oddílů pochopitelně mohou chodit -a chodí- i děti z rodin, které nepraktikují žádné konkretní křesťanské vyznání.

předchozí | další