O nás - 2. pokračování

Sídlo střediska a korespondenční adresa je Mírové náměstí 1303, Písek, kontaktní telefon 605 284 449, mail vaclav.bocek.pl@centrum.cz. Scházíme se v klubovnách u kostela Povýšení sv.Kříže- u petrinů. Letní tábory v posledních několika letech jsme měli u Jetětic. V r. 2008 jsme dostali nabídku od KRJ zůčastnit se mezinárodního tábora v Zellhofu nedaleko Salzburku. Využili jsme ji pro starší skauty a skautky (zbytek členstva měl- pro změnu rytmu- tábor na obou chatách Švýcarského domu u Nových Hradů). Účastníci tábora v Zellhofu byli tak nadšeni, že jsme v roce 2009 uskutečnili letní tábor v Zellhofu pro celé středisko, opět s velkou odezvou jak u skautů tak u řady z rodičů. Tábořiště má krásnou polohu na břehu jezera. Na dohled a dojezd autem či busem jsou krásní velikáni části Alp zvané Solná komora se vší svou přírodní i kulturní nádherou. Co si však, zejména starší skauti cenili nejvíc, byly kontakty se skauty doslova z celého světa. Namátkou některé zůčastněné země: Itálie, Německo, Rakousko, Irsko, Anglie, Maďarsko, USA, Taiwan, Malajsie. V roce 2010 jsme uskutečnili cestu po stopách patrona vlčat sv.Františka z Assisi v jeho rodné malebné Umbrii, v roce 2018 jsme tuto pouť v pozměněné formě absolvovali pro další skautskou generaci.

Účastníme se všech tradičních akcí pořádaných radou vůdců píseckých středisek: Okresního setkání na začátku školního roku, skautské sbírky pro potřebné v listopadu, zpívání pod stromečkem a Betlémského světla před Vánoci a oslavy skautského svátku sv.Jiří.

Z dalších akcí střediska bych chtěl uvést např. výpravu do Norimberka (do ZOO a za kulturními památkami starého města) na jaře 2008, divadlo o životě sv.Martina, které jsme nacvičili ke svátku tohoto světce a hráli pro veřejnost v listopadu 2008, divadlo o vánočním putování Josefa a Marie dnešním světem, které jsme předvedli o dětské půlnoční mši v r.2008 (letos při stejné příležitosti hru Dlouhá cesta do Betléma). Od roku 2009 se pravidelně aktivně účastníme Tříkrálové sbírky.

předchozí | další