Vítejte v sekci akce


Test-vycházka, který jsme připravili pro píseckou veřejnost, nevydržel ani první víkend poté, co byl instalován. Vandalové ho zcela zdemolovali. Přinášíme jeho on-line podobu pro zájemce.
Poznávací vycházka
3.3. 2021 15:15
V posledních měsících jsme často svědky naléhání na obranu našich evropských hodnot, které jsou pod tlakem lidí přicházejících do Evropy z jiných částí světa, které mají hodnoty, jež jsou s našimi neslučitelné. To je jistě správný postoj, ale víme, které jsou ty naše hodnoty? Evropská civilizace se zrodila a stojí na tradici antické a na ní navazující židovsko-křesťanské, ať už si toho jsme vědomi nebo ne.
Byl nám doručen tento dopis, který se snažím, co nejvěrněji reprodukovat. Jedná se o výzvu k dobrovolné činnosti každého jediného plnoletého a svéprávného jednotlivce. Nejedná se o střediskem organizovanou akci, ale myslíme si, že by měla být zveřejněna. Pokud Vás zaujme, prosím, obraťte se na vedoucí s žádostí o bližší informace.
Další>>