Vítejte v sekci akce


Prvních 14 dní z prázdnin je za námi, a tak i první turnusy skautských táborů. Několik jich muselo být zrušeno kvůli výskytu covidu-19 nebo pro jiná infekční onemocnění, jiné pro devastaci bouřkami. Na některých táborech, které vydržely a nebyly evakuovány, jsou vrstvy bahna.

Střediskový tábor skautského střediska Gáhál Písek U Hromové jedle poblíž obce Kluky naštěstí nic z toho nepostihlo. Bouřky nám odnesly 2 stany a např. zaplavily táborový sklípek. Museli jsme pokácet několik stromů, které se na podmáčeném povrchu začaly naklánět nad tábor. Nemoci se nám tentokrát kompletně vyhnuly. Můžeme říci, že jsme děti štěstěny.

Skauti a skautky vedli během táborové hry svůj boj proti silám temnot, vlčata a světlušky proží- valy události z Letopisů Narnie. Dvěma vlčatům se podařilo splnit podmínky k získání největší vlčácké trofeje- 3 bílé tesáky, podobně jedna světluška získala 3 kapky rosy. Jeden skaut a jedna skautka získali 3 orlí pera, což se každým rokem nepovede, i když zájemců je vždy mnoho. Jako každý rok jsme obě neděle na táboře měli polní mši- jsme křesťanské středisko.

Velký dík všem, kteří se na přípravě a realizaci táborového programu za letošních velmi náročných podmínek jakkoli podíleli. Jsme velmi vděčni za vstřícnost všem majitelům pozemků a lesů, kde se tábor mohl uskutečnít.
Odjezd na tábor: sraz před klubovnou v sobotu 3.července 2021 v 8 hod. (skauti+skautky), odtud odjezd do Selibova, zde naložení táborového materiálu a pak odjezd na tábor. Fanda L. bude na tábořišti s první várkou materiálu již od 8 hod.
Vlčata a světlušky v neděli 4.července v 9 hod. před klubovnou.
Potvrzení o negativním PCR testu na covid-19 (nově nejdéle týden staré, tedy my ho budeme mít z týdne 28.6.-2.7.) nebo o prodělání nemoci nebo o očkování - povinné pro všechny (děti i dospělé). Prohlášení rodičů před odjezdem na tábor (s datem odjezdu) též bezpodmínečně nutné (bylo připojeno k Seznamu věcí na tábor, který děti dostaly). Prosíme rodiče o součinnost při odjezdu dětí na tábor a u skautů a skautek i o pomoc při nakládání materiálu v Selibově.
Návštěvy na táboře vzhledem k proticovidovým opatřením nejsou povoleny.
Kola: skauti a skautky (nikoli vlčata a světlušky) si je připraví doma (včetně přilby). Dojedeme si pro ně v neděli po obědě (4.července) nebo v podnělí ráno (5.července).
V pondělí budou poslední schůzky před táborem, všichni dostanou instrukce k odjezdu na tábor. Skauti a skautky budou vyklízet sklad Duhy nad klubovnou, kde nám po prázdninách přibude další klubovna. Bylo by trapné se vyklízeni nezúčastnit. Naléhavě prosíme, přijďte VŠICHNI!!
Další>>