Program střediska Gáhál do prázdnin 2023

8.5. 2023 11:58
Níže naleznete předběžný plán činnosti do letošních prázdnin.

  1. 23.4.2023 v 11 hod. skautská mše na Lomci- oslava svátku sv. Jiří. Účast individuální- po rodinách nebo auty po domluvě mezi zájemci- z důvodu, abychom nebyli vázáni všichni na všechny po ukončení programu na Lomci (ten asi do 12:30 hod.). V pondělí 24.4. jsou schůzky.
  2. V květnu odpadnou kvůli státním svátkům 1. a 8.5. dvě schůzky. Proto v květnu výpravu vypustíme.
  3. V červnu v sobotu 3.6. lodičky V. Hydčice-Strakonice pro skauty a skautky (vedou Gusta K. a Fanda L.). Cena cca 300,- Kč (doprava, pronájem lodí). Do neděle 7.5. je nutné nahlásit Fandovi L. účast/neúčast individuálně přes messenger nebo telefonicky. Ve stejný den výprava vlčat na letecký den do Soběslavi- vlakem (zajišťují vedoucí vlčat). Cena cca 300,- Kč(vlak+vstupné). 2.-3.6 výprava oddílu Klubíčko + světlušek z píseckého oddílu Ještěrky na Helfenburk, s přespáním pod stany, vlakem+busem tam, z Krajníčka pěšky na hrad, z něj do Bavorova, odtud autobusem domů do Písku (vedou Eva a Pavel J. a vedoucí světlušek). Cena cca 150,- Kč doprava+vstupné). Podrobné info na schůzkách před těmito výpravami.
  4. Tábory: Střediskový tábor v obvyklém termínu (skauti+skautky první dva týdny v červenci (1.-15.7.), vlčata a světlušky první týden v červenci (2.-9.7.), Klubíčko první týden v srpnu.

Autor: -administrator-