Program střediska do konce školního roku 2024

22.3. 2024 15:31
Únor – výpravy v gesci jednotlivých vedoucích, informace ev. tedy přímo u nich
Březen – středisková výprava do Hůrek (pomník TGM) 9.3.
Duben- Závod vlčat a světlušek – 20.4.
Květen – Výprava Bavorský národní park 25.5. - zváni jsou i rodiče, nutno mít doklad (OP či pas), nutno potvrdit účast či neúčast do 31.3.
Červen - Lodičky- skauti a skautky s největší pravděpodobností 8.6.
Letní tábor- střediskový 29.6.-13.7., vlčata+ světlušky 30.6.-7.7., oddíl Klubíčko 28.7.-3.8.

Autor: -administrator-